Seminaris virtuals organitzats pel Grup de Recerca Consolidat en Estudis Medievals « Espai, Poder i Cultura » de la Universitat de Lleida

Setembre 2020 – Maig 2021.

.

CALENDARI 
(totes les sessions tindran lloc a les 17:00 h).

Totes les sessions es duran a terme de forma virtual, per participar-hi és obligatòria la inscripció prèvia tot indicant la sessió* a la que es vulgui participar.
Per participar-hi i rebre l’enllaç de la videoconferència cal escriure  a: medieval@historia.udl.cat
*Aquells/es que ja es van inscriure a totes les sessions, no cal que s’inscriguin per aquesta sessió.

.

SESSIÓ 11: 18 de maig de 2021 (17:00 h)

.

Àngela Gonzàlez Centelles (Universitat de Lleida).

.

La continuïtat entre l’Antiguitat Tardana i l’època carolíngia a la ciutat de Girona a partir de l’arqueologia.

.

* Resum: En aquesta sessió es durà a terme una síntesi sobre els resultats de les últimes intervencions arqueològiques dutes a terme a la ciutat de Girona dins del context de canvi entre l’Antiguitat Tardana i l’època carolíngia al nord-est de Catalunya.

.

Enllaç de la sessió:   

https://eu.bbcollab.com/guest/4ed1b311c6e040d1ad248fd1f7b132c4

.

Al setembre tornarem amb una nova edició de « Connecta amb l’Edat Mitjana », ja pots consultar el calendari i els/les participants aquí.

.


Programa

medieval.udl.cat

.

.