2a edició dels seminaris virtuals organitzats pel Grup de Recerca Consolidat en Estudis Medievals « Espai, Poder i Cultura » de la Universitat de Lleida.

Setembre 2021 – Juny 2022.

Per participar-hi i rebre l’enllaç de la videoconferència cal escriure  a: medieval@historia.udl.cat

SESSIÓ 4: 14 de desembre de 2021 (17:00h).

.

Francesco Renzi (Universidade Católica Portuguesa).

.

La estructura del cardenalado romano en la Plena Edad Media (siglos XI-XII). Reforma, Organización Episcopal y Elección Pontificia.

.

Resum: El objetivo de esta comunicación es presentar la estructura de la Iglesia Romana en la Plena Edad Media, con particular atención a la figura del cardenal. Se analizarán, por lo tanto, las tres categorías de cardenales (obispo, presbítero, diácono), sus relaciones con la organización y la vida eclesiástica de la ciudad de Roma y su peculiar papel en la elección pontificia a partir del siglo XI, un elemento que causó conflictos y estimuló nuevas reformas internas a la Iglesia Romana entre los siglos XI y XII.

.

Enllaç de la sessió:   

https://eu.bbcollab.com/collab/ui/session/guest/7903b9f6ccac4b2c8d0fa53cc738da44

.

Accés lliure sense preinscripció prèvia.

.


Programa

medieval.udl.cat

.


.

Francesco Renzi (Universidade Católica Portuguesa).

La structure des cardinaux romains au Moyen Âge (XIe-XIIe siècles). Réforme, organisation épiscopale et élection pontificale.

.

Résumé : Le but de cette communication est de présenter la structure de l’Église romaine au Moyen Âge, avec une attention particulière à la représentation du cardinal. Ainsi, seront analysées les trois catégories de cardinaux (évêque, prêtre, diacre), leurs relations avec l’organisation et la vie ecclésiastique de la ville de Rome et leur rôle particulier dans l’élection pontificale à partir du XIe siècle qui a provoqué des conflits et a stimulé de nouvelles réformes internes à l’Église romaine entre le XIe et le XIIe siècle.

.

.