Divendres, 19 d’abril a les 16:30h, la Sala Jane Addams acollirà les XXX Jornades de Cultures Medievals.

– Blanca Garí, Núria Jornet i Maria Soler impartiran una ponència titulada: « El paisatge monàstic medieval: de la recerca a la transferència ».

– A continuació, es procedirà al lliurament del Premi TFG-IRCVM 2023, que ha estat concedit a Mariona Julbe Casanovas gràcies al seu treball final de grau « El palacio de Santes Creus: orígenes, etapas y controversia », dirigit pel Dr. Jacobo Vidal.

– Finalment, es farà entrega del VII Premi d’Investigació Dr. Saladié-Roig a Alexandra Beuachamp, que pronunciarà la conferència: « El infante Pedro y Sicilia. La involucración permanente del conde de Ribagorza, Ampurias/Prades en la defensa de los intereses de Sicilia, de la Corona de Aragón y de su propia fortuna ».


Vendredi 19 avril à 16h30, la Salle Jane Addams accueillera les XXX Journées des Cultures Médiévales.

– Blanca Garí, Núria Jornet et Maria Soler donneront une présentation intitulée : « Le paysage monastique médiéval : de la recherche au transfert ».

– Ensuite la remise du Prix TFG-IRCVM 2023, qui a été décerné à Mariona Julbe Casanovas grâce à son mémoire de fin d’études « Le Palais de Santes Creus : origines, étapes et controverses », dirigé par le Dr. Jacobo Vidal.

– Enfin, remise du VII Research Award Dr. Saladié-Roig à Alexandra Beuachamp, qui prononcera la conférence : « L’Infant Pedro et la Sicilia. L’implication permanente du Comte de Ribagorza, Ampurias/Prades dans la défense des intérêts de la Sicile, de la Couronne d’Aragon et de sa propre fortune « .