Christine de Pizane The Book of the QueenHarley MS 4431 Vol II f.259v, British Library

X JORNADES ARDIT DE NETWORKING EN RECERCA INTERDISCIPLINÀRIA

25 d’abril de 2023

Seminari d’Història Medieval i Moderna (3r pis) – Facultat de Geografia i Història (Universitat de Barcelona).

La jornada es farà de manera presencial al Seminari d’Història Medieval (3r pis) de la Facultat d’Història, però, per aquells que no podeu venir-hi, hem habilitat un enllaç a través de la plataforma zoom : https://ub-edu.zoom.us/j/92464785775

.

.

.

.