Congrés « La Pau i Treva. Fondarella (1173-2023) ». Dies 26, 27 i 28 d’octubre, Lleida/Fondarella.

Resum : El rei Alfons el Cast va ser el primer a signar unes constitucions de PAU I TREVA amb què oferir garanties a la població de la Catalunya, un país que tot just aleshores s’estava cohesionant. Això va tenir lloc  el 1173 a Fondarella.

La petja aleshores assentada a Fondarella és una de les baules que han afermat la continuïtat de Catalunya fins al nostre present. Convé, per això, contextualitzar i analitzar amb cura científica  el significat, el contingut i el llegat  de les Constitucions de Pau i Treva.

.

.

Inscripció gratuïta finançada per l’Ajuntament de Fondarella.

Important : caldrà enviar prèviament un correu amb les dades personals a l’adreça següent : medieval@historia.udl.cat

.

La inscripció gratuïta inclou: participació a les sessions, certificat d’assistència, desplaçament en autocar i dinar de curs el dia 28 d’octubre a Fondarella.

.

.


.

Résumé : Le roi Alfons el Cast a été le premier à signer les constitutions de PAIX ET TRACE avec lesquelles offrir des garanties à la population de la Catalogne, un pays qui venait alors de se réunir. Cela eut lieu en 1173 à Fondarella.

.

.