3a edició dels seminaris virtuals organitzats pel Grup de Recerca Consolidat en Estudis Medievals « Espai, Poder i Cultura » de la Universitat de Lleida.

Setembre 2022 – Juny 2023.

Per participar-hi i rebre l’enllaç de la videoconferència cal escriure  a : medieval@historia.udl.cat

.

1a SESSIÓ: 20 de setembre de 2022 (17:00h).

.

Fernando C. Ruchesi (Universitat de Lleida).

Cohesión e identidad en la Temprana Edad Media occidental (siglos VI al VIII).

.

Resum : En este seminario abordaremos las cuestiones relativas al desarrollo de la cohesión social e identidades durante la Temprana Edad Media en Occidente. Haremos hincapié en los grupos que se desempeñaban en las actividades militares, tanto en el Reino visigodo de Toledo como en los reinos merovingios .

.

Enllaç de la sessió :   

https://eu.bbcollab.com/guest/8e1f61dc50ec4454a1ce846fadb15b27

.

Accés lliure sense preinscripció prèvia.

.


Programa

medieval.udl.cat

.


.

Fernando C. Ruchesi (Universitat de Lleida).

Cohésion et identité au Haut Moyen Âge occidental (VIe-VIIIe siècles).

.

Résumé : Dans ce séminaire, nous aborderons les questions liées au développement de la cohésion sociale et des identités au Haut Moyen Âge en Occident. Nous soulignerons les groupes qui ont mené des activités militaires, tant dans le royaume wisigoth de Tolède que dans les royaumes mérovingiens.

.

Le lien vers la vidéoconférence se trouve ci-dessus.

.

.