2a edició dels seminaris virtuals organitzats pel Grup de Recerca Consolidat en Estudis Medievals « Espai, Poder i Cultura » de la Universitat de Lleida.

Setembre 2021 – Juny 2022.

Per participar-hi i rebre l’enllaç de la videoconferència cal escriure  a : medieval@historia.udl.cat

10a SESSIÓ: 14 de juny de 2022 (17:00h).

.

Albert Reixach (Universidad de Lleida).

Les taules de canvi privades a la Corona d’Aragó del segle XIV: el rerefons social d’un fenomen financer.

.

Resum : En aquest seminari analitzarem l’evolució del sector bancari privat a la Catalunya, València i Mallorca del segle XIV que representen els canviadors o titulars de taules de canvi. Ens fixarem en les trajectòries d’aquests professionals i en la diversitat d’inversors i clients que atreien els seus establiments.

.

Enllaç de la sessió :   

https://eu.bbcollab.com/collab/ui/session/guest/1b24d87973de410b83a761af63b28f38

.

Accés lliure sense preinscripció prèvia.

.


Programa

medieval.udl.cat

.


.

Albert Reixach (Universidad de Lleida).

Les tables de change privées de la Couronne d’Aragon au XIVe siècle : l’arrière-plan social d’un phénomène financier.

.

Résumé : Dans ce séminaire, nous analyserons l’évolution du secteur bancaire privé en Catalogne, Valence et Majorque au XIVe siècle, représenté par les changeurs de monnaie ou les détenteurs de taux de change. Nous nous intéresserons aux trajectoires de ces professionnels et à la diversité des investisseurs et des clients qui ont séduit leurs établissements.

.

Le lien vers la vidéoconférence se trouve ci-dessus.

.

.