II CONNECTA AMB L’EDAT MITJANA – SESSIÓ 4: 14 de desembre de 2021

– 2a edició dels seminaris virtuals organitzats pel Grup de Recerca Consolidat en Estudis Medievals « Espai, Poder i Cultura » de la Universitat de Lleida. Setembre 2021 – Juny 2022. – Per participar-hi i rebre l’enllaç de la videoconferència cal escriure  a: medieval@historia.udl.cat – SESSIÓ 4: 14 de desembre de 2021 (17:00h). . Francesco Renzi (Universidade Católica Portuguesa). .…