CONNECTA AMB L’EDAT MITJANA – SESSIÓ 11: 18 de maig de 2021

– Seminaris virtuals organitzats pel Grup de Recerca Consolidat en Estudis Medievals « Espai, Poder i Cultura » de la Universitat de Lleida Setembre 2020 – Maig 2021. . CALENDARI (totes les sessions tindran lloc a les 17:00 h). Totes les sessions es duran a terme de forma virtual, per participar-hi és obligatòria la inscripció prèvia tot indicant la sessió* a la…