CONNECTA AMB L’EDAT MITJANA

– Seminaris virtuals organitzats pel Grup de Recerca Consolidat en Estudis Medievals « Espai, Poder i Cultura » de la Universitat de Lleida Setembre 2020 – Maig 2021 2020 – Maig 2021 CALENDARI (totes les sessions tindran lloc a les 17:00h)SESSIÓ 1:  22 de setembre 2020 JESÚS BRUFAL (Universitat Autònoma de Barcelona), Reflexions sobre el Medievalisme en temps de pandèmia…